BIP Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.

Historia zmian

 • Artykuł : "Przebudowa i rozbudowa SUW wraz z budową zbiornika retencyjnego i zbiornika na popłuczyny w Miedarach przy ul. 1-go Maja, na działkach o numerach ewidencyjnych 464/4 i 111” – część elektryczna i technologiczna oraz automatyka" zmieniono dnia: 2020-07-09 10:25 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Remont konstrukcji więźby wraz z wymianą pokrycia dachu budynku mieszkalno-usługowego w Wieszowie przy ul. Bytomskiej 146" zmieniono dnia: 2020-07-09 09:29 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Zakup i dostawa materiałów budowlanych na potrzeby inwestycji prowadzonych przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Zbrosławicach" zmieniono dnia: 2020-07-09 09:23 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Remont konstrukcji więźby wraz z wymianą pokrycia dachu budynku mieszkalno-usługowego w Wieszowie przy ul. Bytomskiej 146" zmieniono dnia: 2020-07-09 09:05 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Remont konstrukcji więźby wraz z wymianą pokrycia dachu budynku mieszkalno-usługowego w Wieszowie przy ul. Bytomskiej 146" usunięto dnia: 2020-07-09 09:04 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Remont konstrukcji więźby wraz z wymianą pokrycia dachu budynku mieszkalno-usługowego w Wieszowie przy ul. Bytomskiej 146" usunięto dnia: 2020-07-09 09:04 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Remont konstrukcji więźby wraz z wymianą pokrycia dachu budynku mieszkalno-usługowego w Wieszowie przy ul. Bytomskiej 146" stworzono dnia: 2020-07-09 09:03 przez: Dariusz Nastula
 • Strona : "Władze Spółki" zmieniono dnia: 2020-07-06 11:45 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Zakup i dostawa kruszywa dolomitowego na potrzeby inwestycji prowadzonych przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Zbrosławicach" zmieniono dnia: 2020-07-02 11:12 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Przebudowa i rozbudowa SUW wraz z budową zbiornika retencyjnego i zbiornika na popłuczyny w Miedarach przy ul. 1-go Maja, na działkach o numerach ewidencyjnych 464/4 i 111” – część elektryczna i technologiczna oraz automatyka" zmieniono dnia: 2020-06-26 11:41 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Przebudowa i rozbudowa SUW wraz z budową zbiornika retencyjnego i zbiornika na popłuczyny w Miedarach przy ul. 1-go Maja, na działkach o numerach ewidencyjnych 464/4 i 111” – część elektryczna i technologiczna oraz automatyka" zmieniono dnia: 2020-06-26 11:40 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Przebudowa i rozbudowa SUW wraz z budową zbiornika retencyjnego i zbiornika na popłuczyny w Miedarach przy ul. 1-go Maja, na działkach o numerach ewidencyjnych 464/4 i 111” – część elektryczna i technologiczna oraz automatyka" zmieniono dnia: 2020-06-26 11:27 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Przebudowa i rozbudowa SUW wraz z budową zbiornika retencyjnego i zbiornika na popłuczyny w Miedarach przy ul. 1-go Maja, na działkach o numerach ewidencyjnych 464/4 i 111” – część elektryczna i technologiczna oraz automatyka" stworzono dnia: 2020-06-26 11:26 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Remont konstrukcji więźby wraz z wymianą pokrycia dachu budynku mieszkalno-usługowego w Wieszowie przy ul. Bytomskiej 146" zmieniono dnia: 2020-06-25 07:51 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Zakup i dostawa kruszywa dolomitowego na potrzeby inwestycji prowadzonych przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Zbrosławicach" zmieniono dnia: 2020-06-24 10:25 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Zakup i dostawa kruszywa dolomitowego na potrzeby inwestycji prowadzonych przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Zbrosławicach" stworzono dnia: 2020-06-24 10:24 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Zakup i dostawa materiałów budowlanych na potrzeby inwestycji prowadzonych przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Zbrosławicach" zmieniono dnia: 2020-06-22 08:36 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych od 11.07.2019 r." zmieniono dnia: 2020-06-09 14:37 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych od 11.07.2019 r." zmieniono dnia: 2020-06-09 14:35 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Remont konstrukcji więźby wraz z wymianą pokrycia dachu budynku mieszkalno-usługowego w Wieszowie przy ul. Bytomskiej 146" zmieniono dnia: 2020-06-09 12:02 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Remont konstrukcji więźby wraz z wymianą pokrycia dachu budynku mieszkalno-usługowego w Wieszowie przy ul. Bytomskiej 146" zmieniono dnia: 2020-06-08 20:40 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Remont konstrukcji więźby wraz z wymianą pokrycia dachu budynku mieszkalno-usługowego w Wieszowie przy ul. Bytomskiej 146" zmieniono dnia: 2020-06-08 13:35 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Zakup i dostawa materiałów budowlanych na potrzeby inwestycji prowadzonych przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Zbrosławicach" zmieniono dnia: 2020-05-26 09:28 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Remont konstrukcji więźby wraz z wymianą pokrycia dachu budynku mieszkalno-usługowego w Wieszowie przy ul. Bytomskiej 146" stworzono dnia: 2020-05-22 11:20 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Zakup i dostawa materiałów budowlanych na potrzeby inwestycji prowadzonych przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Zbrosławicach" zmieniono dnia: 2020-05-22 11:11 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Zakup i dostawa oleju napędowego dla Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Zbrosławicach na okres od 01.01.2020 – 30.12.2020" zmieniono dnia: 2020-05-18 09:26 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Zakup i dostawa materiałów budowlanych na potrzeby inwestycji prowadzonych przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Zbrosławicach" zmieniono dnia: 2020-05-18 09:17 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Zakup i dostawa materiałów budowlanych na potrzeby inwestycji prowadzonych przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Zbrosławicach" stworzono dnia: 2020-05-14 09:43 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Zakup i dostawa zespołu napowietrzającego do wody pitnej na potrzeby modernizacji SUW Miedary" zmieniono dnia: 2020-05-08 11:39 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Zakup i dostawa zespołu napowietrzającego do wody pitnej na potrzeby modernizacji SUW Miedary" stworzono dnia: 2020-05-08 11:07 przez: Dariusz Nastula