BIP Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.

Historia zmian

 • Artykuł : "Zakup i dostawa rur wodociągowych na potrzeby inwestycji prowadzonych przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Zbrosławicach w roku 2022" stworzono dnia: 2021-12-22 11:22 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Sukcesywna dostawa materiałów do usuwania awarii, remontu i zadań inwestycyjnych sieci wodociągowej na rok 2022" stworzono dnia: 2021-12-20 12:19 przez: Dariusz Nastula
 • Strona : "Strona główna" zmieniono dnia: 2021-09-29 08:54 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Sukcesywna dostawa wodomierzy statycznych i mechanicznych wraz nakładkami do radiowego odczytu do pomiaru zimnej wody na rok 2022" stworzono dnia: 2021-09-29 08:50 przez: Dariusz Nastula
 • Strona : "Informacje o Spółce" zmieniono dnia: 2021-09-13 08:53 przez: Dariusz Nastula
 • Strona : "Statystyki" zmieniono dnia: 2021-09-08 12:38 przez: Piotr Oleksy
 • Strona : "Statystyki" stworzono dnia: 2021-09-08 12:37 przez: Piotr Oleksy
 • Strona : "Strona główna" zmieniono dnia: 2021-07-28 20:56 przez: Dariusz Nastula
 • Strona : "Strona główna" zmieniono dnia: 2021-07-28 20:55 przez: Dariusz Nastula
 • Strona : "Informacje o Spółce" zmieniono dnia: 2021-07-21 08:35 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Ogłoszenie o sprzedaży majątku spółki: Ciągnik Ursus C-360" zmieniono dnia: 2021-02-10 07:40 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Ogłoszenie o sprzedaży majątku spółki: Ciągnik Ursus C-360" zmieniono dnia: 2021-01-28 11:02 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Ogłoszenie o sprzedaży majątku spółki: Ciągnik Ursus C-360" zmieniono dnia: 2021-01-28 10:49 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Ogłoszenie o sprzedaży majątku spółki: Ciągnik Ursus C-360" zmieniono dnia: 2021-01-27 10:00 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Ogłoszenie o sprzedaży majątku spółki: Ciągnik Ursus C-360" zmieniono dnia: 2021-01-27 09:59 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Ogłoszenie o sprzedaży majątku spółki: Ciągnik Ursus C-360" stworzono dnia: 2021-01-27 09:58 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Ogłoszenie o sprzedaży majątku spółki: Koparko-Ładowarka 3CX SITEMASTER" zmieniono dnia: 2021-01-15 11:21 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Zakup, dostawa i montaż zbiornika retencyjnego służącego do magazynowania wody pitnej na potrzeby modernizacji SUW Miedary" zmieniono dnia: 2021-01-15 11:21 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Sukcesywna dostawa materiałów do usuwania awarii, remontu i zadań inwestycyjnych sieci wodociągowej na rok 2019" zmieniono dnia: 2021-01-15 11:21 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych na rok 2019" zmieniono dnia: 2021-01-15 11:21 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Stawki za wodę i odprowadzanie ścieków od 11.07.2019 r." zmieniono dnia: 2021-01-15 11:21 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych od 11.07.2019 r." zmieniono dnia: 2021-01-15 11:21 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Sukcesywna dostawa wodomierzy statycznych i mechanicznych wraz z nakładkami do radiowego odczytu pomiaru zimnej wody na rok 2019" zmieniono dnia: 2021-01-15 11:21 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Sukcesywna wymiana, przebudowa, budowa przyłączy wodociągowych nie stanowiących własności spółki na rok 2020." zmieniono dnia: 2021-01-15 11:21 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Sukcesywna dostawa materiałów do usuwania awarii, remontu i zadań inwestycyjnych sieci wodociągowej na rok 2020" zmieniono dnia: 2021-01-15 11:21 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Zakup i dostawa zespołu napowietrzającego do wody pitnej na potrzeby modernizacji SUW Miedary" zmieniono dnia: 2021-01-15 11:21 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych na rok 2020" zmieniono dnia: 2021-01-15 11:21 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Sukcesywna dostawa wodomierzy statycznych i mechanicznych wraz z nakładkami do radiowego odczytu pomiaru zimnej wody na rok 2020" zmieniono dnia: 2021-01-15 11:21 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Sukcesywna dostawa materiałów do usuwania awarii, remontu i zadań inwestycyjnych sieci wodociągowej na rok 2021" zmieniono dnia: 2021-01-15 11:20 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Sukcesywna wymiana, przebudowa, budowa przyłączy wodociągowych nie stanowiących własności Spółki na rok 2021" zmieniono dnia: 2021-01-15 11:20 przez: Dariusz Nastula