BIP Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.

Instrukcja obsługi

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIP

Podstawa prawna tworzenia BIP:
- Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej,
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Nawigację po stronach BIP Gminnego Zakładu Gospodarki Komunajnejumożliwia menu umieszczone w lewej części strony. Znajdujące się tam grupy tematyczne posiadają rozwijane podkategorie. 

1) Menu podmiotowe zawierające przejścia do:
- Informacji o Spółce
- Struktury właścicielskiej
- Władz Spółki
- Struktury organizacyjnej
- Informacji o pracownikach i komórkach organizacyjnych
- Informacji o sposobach załatwiania spraw
- Komunikatów i ogłoszeń
- Zamówień publicznych
- Informacji o naborze na wolne stanowiska pracy
- Informacji o dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP
- Dokumentów do pobrania
 
2) Menu techniczne zawierające:
- Informacje o redakcji serwisu
- Instrukcję obsługi
- Rejestr zmian
 
W górnej części ekranu po prawej stronie znajduje się wyszukiwarka, która po wpisaniu poszukiwanej frazy umożliwia odnalezienie wszystkich stron z daną informacją w serwisie. Dodatkowym narzędziem ułatwiającym wyszukanie informacji na stronie jest mapa strony znajdująca się w prawym górnym rogu strony.