BIP Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.

Historia zmian

 • Artykuł : "Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obiekcie technologicznym Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Zbrosławicach tj. Centralnej Oczyszczalni Ścieków Przezchlebiu zgodnie z opracowanym PFU" zmieniono dnia: 2023-07-27 13:33 przez: Sebastian Globisz
 • Artykuł : "Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obiekcie technologicznym Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Zbrosławicach tj. Centralnej Oczyszczalni Ścieków Przezchlebiu zgodnie z opracowanym PFU" stworzono dnia: 2023-07-27 13:31 przez: Sebastian Globisz
 • Strona : "Strona główna" zmieniono dnia: 2023-07-26 12:24 przez: Sebastian Globisz
 • Strona : "Informacje o Spółce" zmieniono dnia: 2023-07-26 12:20 przez: Sebastian Globisz
 • Strona : "Załatwianie spraw" zmieniono dnia: 2023-07-26 12:17 przez: Sebastian Globisz
 • Strona : "Pracownicy i komórki organizacyjne" zmieniono dnia: 2023-07-26 12:14 przez: Sebastian Globisz
 • Strona : "Struktura właścicielska" zmieniono dnia: 2023-07-26 12:10 przez: Sebastian Globisz
 • Artykuł : "Mikroinstalacje fotowoltaiczne na obiektach technologicznych Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Zbrosławicach" zmieniono dnia: 2023-06-23 08:56 przez: Sebastian Globisz
 • Artykuł : "Mikroinstalacje fotowoltaiczne na obiektach technologicznych Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Zbrosławicach" zmieniono dnia: 2023-06-22 07:35 przez: Sebastian Globisz
 • Artykuł : "Mikroinstalacje fotowoltaiczne na obiektach technologicznych Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Zbrosławicach" zmieniono dnia: 2023-06-21 11:18 przez: Sebastian Globisz
 • Artykuł : "Mikroinstalacje fotowoltaiczne na obiektach technologicznych Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Zbrosławicach" stworzono dnia: 2023-06-02 13:56 przez: Sebastian Globisz
 • Artykuł : "Zakup i dostawa rur wodociągowych na potrzeby inwestycji prowadzonych przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Zbrosławicach w roku 2023" zmieniono dnia: 2023-05-23 15:26 przez: Sebastian Globisz
 • Artykuł : "Mikroinstalacje fotowoltaiczne na obiektach technologicznych Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Zbrosławicach" zmieniono dnia: 2023-05-23 09:16 przez: Sebastian Globisz
 • Artykuł : "Zakup i dostawa rur wodociągowych na potrzeby inwestycji prowadzonych przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Zbrosławicach w roku 2023" stworzono dnia: 2023-05-12 14:19 przez: Sebastian Globisz
 • Artykuł : "Mikroinstalacje fotowoltaiczne na obiektach technologicznych Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Zbrosławicach" zmieniono dnia: 2023-04-28 10:43 przez: Sebastian Globisz
 • Artykuł : "Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – zakup sprzętu i urządzeń poprawiających ergonomię i bezpieczeństwo pracy w Gminnym Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Zbrosławicach" zmieniono dnia: 2023-04-19 11:08 przez: Sebastian Globisz
 • Artykuł : "Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – zakup sprzętu i urządzeń poprawiających ergonomię i bezpieczeństwo pracy w Gminnym Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Zbrosławicach" zmieniono dnia: 2023-04-19 11:06 przez: Sebastian Globisz
 • Artykuł : "Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – zakup sprzętu i urządzeń poprawiających ergonomię i bezpieczeństwo pracy w Gminnym Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Zbrosławicach" zmieniono dnia: 2023-04-19 11:05 przez: Sebastian Globisz
 • Artykuł : "Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – zakup sprzętu i urządzeń poprawiających ergonomię i bezpieczeństwo pracy w Gminnym Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Zbrosławicach" zmieniono dnia: 2023-04-19 11:04 przez: Sebastian Globisz
 • Artykuł : "Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – zakup sprzętu i urządzeń poprawiających ergonomię i bezpieczeństwo pracy w Gminnym Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Zbrosławicach" zmieniono dnia: 2023-04-19 11:03 przez: Sebastian Globisz
 • Artykuł : "Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – zakup sprzętu i urządzeń poprawiających ergonomię i bezpieczeństwo pracy w Gminnym Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Zbrosławicach" zmieniono dnia: 2023-04-19 11:01 przez: Sebastian Globisz
 • Artykuł : "Mikroinstalacje fotowoltaiczne na obiektach technologicznych Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Zbrosławicach" zmieniono dnia: 2023-04-19 10:29 przez: Sebastian Globisz
 • Artykuł : "Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Zbrosławicach " stworzono dnia: 2023-04-18 14:07 przez: Sebastian Globisz
 • Artykuł : "Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – zakup sprzętu i urządzeń poprawiających ergonomię i bezpieczeństwo pracy w Gminnym Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Zbrosławicach" usunięto dnia: 2023-04-18 14:04 przez: Sebastian Globisz
 • Artykuł : "Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – zakup sprzętu i urządzeń poprawiających ergonomię i bezpieczeństwo pracy w Gminnym Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Zbrosławicach" usunięto dnia: 2023-04-18 14:04 przez: Sebastian Globisz
 • Artykuł : "Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – zakup sprzętu i urządzeń poprawiających ergonomię i bezpieczeństwo pracy w Gminnym Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Zbrosławicach" stworzono dnia: 2023-04-18 14:03 przez: Sebastian Globisz
 • Artykuł : "Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – zakup sprzętu i urządzeń poprawiających ergonomię i bezpieczeństwo pracy w Gminnym Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Zbrosławicach" stworzono dnia: 2023-04-18 13:54 przez: Sebastian Globisz
 • Artykuł : " „Sukcesywna wymiana, przebudowa, budowa przyłączy nie stanowiących własności Spółki na rok 2023" - wybór oferty" zmieniono dnia: 2023-04-14 10:37 przez: Sebastian Globisz
 • Artykuł : "Sukcesywna wymiana, przebudowa, budowa przyłączy wodociągowych nie stanowiących własności Spółki na rok 2023" zmieniono dnia: 2023-04-14 10:36 przez: Sebastian Globisz
 • Artykuł : " „Sukcesywna wymiana, przebudowa, budowa przyłączy nie stanowiących własności Spółki na rok 2023" - wybór oferty" zmieniono dnia: 2023-04-14 10:36 przez: Sebastian Globisz