BIP Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.

Historia zmian

 • Artykuł : " „Sukcesywna wymiana, przebudowa, budowa przyłączy nie stanowiących własności Spółki na rok 2023" - wybór oferty" zmieniono dnia: 2023-02-10 08:06 przez: Sebastian Globisz
 • Artykuł : "Sukcesywna dostawa wodomierzy statycznych i mechanicznych wraz nakładkami do radiowego odczytu do pomiaru zimnej wody na rok 2022" zmieniono dnia: 2023-02-10 08:05 przez: Sebastian Globisz
 • Artykuł : "Sukcesywna dostawa materiałów do usuwania awarii, remontu i zadań inwestycyjnych sieci wodociągowej na rok 2022" zmieniono dnia: 2023-02-10 08:05 przez: Sebastian Globisz
 • Artykuł : "Zakup i dostawa rur wodociągowych na potrzeby inwestycji prowadzonych przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Zbrosławicach w roku 2022" zmieniono dnia: 2023-02-10 08:05 przez: Sebastian Globisz
 • Artykuł : "Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych na rok 2022" zmieniono dnia: 2023-02-10 08:05 przez: Sebastian Globisz
 • Artykuł : "Sukcesywna wymiana, przebudowa, budowa przyłączy wodociągowych nie stanowiących własności Spółki na rok 2022" zmieniono dnia: 2023-02-10 08:05 przez: Sebastian Globisz
 • Artykuł : "Sukcesywna dostawa wodomierzy statycznych i mechanicznych wraz nakładkami do radiowego odczytu do pomiaru zimnej wody na rok 2023" zmieniono dnia: 2023-02-10 08:05 przez: Sebastian Globisz
 • Artykuł : "Sukcesywna dostawa materiałów do usuwania awarii, remontu i zadań inwestycyjnych sieci wodociągowej na rok 2023" zmieniono dnia: 2023-02-10 08:05 przez: Sebastian Globisz
 • Artykuł : " „Sukcesywna wymiana, przebudowa, budowa przyłączy nie stanowiących własności Spółki na rok 2023" - wybór oferty" stworzono dnia: 2023-02-10 08:01 przez: Sebastian Globisz
 • Artykuł : "Sukcesywna wymiana, przebudowa, budowa przyłączy wodociągowych nie stanowiących własności Spółki na rok 2023" stworzono dnia: 2023-01-25 10:37 przez: Sebastian Globisz
 • Artykuł : "Sukcesywna dostawa wodomierzy statycznych i mechanicznych wraz nakładkami do radiowego odczytu do pomiaru zimnej wody na rok 2023" zmieniono dnia: 2023-01-12 12:09 przez: Sebastian Globisz
 • Artykuł : "Sukcesywna dostawa wodomierzy statycznych i mechanicznych wraz nakładkami do radiowego odczytu do pomiaru zimnej wody na rok 2023" zmieniono dnia: 2023-01-12 12:08 przez: Sebastian Globisz
 • Artykuł : "Sukcesywna dostawa materiałów do usuwania awarii, remontu i zadań inwestycyjnych sieci wodociągowej na rok 2023" zmieniono dnia: 2022-12-22 08:04 przez: Paulina Kłaczek
 • Artykuł : "Sukcesywna dostawa materiałów do usuwania awarii, remontu i zadań inwestycyjnych sieci wodociągowej na rok 2023" stworzono dnia: 2022-12-22 08:03 przez: Paulina Kłaczek
 • Artykuł : "Sukcesywna dostawa wodomierzy statycznych i mechanicznych wraz nakładkami do radiowego odczytu do pomiaru zimnej wody na rok 2023" zmieniono dnia: 2022-10-12 09:48 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Sukcesywna dostawa wodomierzy statycznych i mechanicznych wraz nakładkami do radiowego odczytu do pomiaru zimnej wody na rok 2022" zmieniono dnia: 2022-10-12 09:47 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Sukcesywna dostawa wodomierzy statycznych i mechanicznych wraz nakładkami do radiowego odczytu do pomiaru zimnej wody na rok 2023" zmieniono dnia: 2022-10-12 09:38 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Sukcesywna dostawa materiałów do usuwania awarii, remontu i zadań inwestycyjnych sieci wodociągowej na rok 2022" zmieniono dnia: 2022-09-28 09:18 przez: Paulina Kłaczek
 • Artykuł : "Zakup i dostawa rur wodociągowych na potrzeby inwestycji prowadzonych przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Zbrosławicach w roku 2022" zmieniono dnia: 2022-09-28 09:17 przez: Paulina Kłaczek
 • Artykuł : "Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych na rok 2022" zmieniono dnia: 2022-09-28 09:17 przez: Paulina Kłaczek
 • Artykuł : "Sukcesywna wymiana, przebudowa, budowa przyłączy wodociągowych nie stanowiących własności Spółki na rok 2022" zmieniono dnia: 2022-09-28 09:16 przez: Paulina Kłaczek
 • Artykuł : "Sukcesywna dostawa wodomierzy statycznych i mechanicznych wraz nakładkami do radiowego odczytu do pomiaru zimnej wody na rok 2023" zmieniono dnia: 2022-09-28 09:13 przez: Paulina Kłaczek
 • Artykuł : "Sukcesywna dostawa wodomierzy statycznych i mechanicznych wraz nakładkami do radiowego odczytu do pomiaru zimnej wody na rok 2023" zmieniono dnia: 2022-09-28 09:13 przez: Paulina Kłaczek
 • Artykuł : "Sukcesywna dostawa wodomierzy statycznych i mechanicznych wraz nakładkami do radiowego odczytu do pomiaru zimnej wody na rok 2023" zmieniono dnia: 2022-09-28 09:12 przez: Paulina Kłaczek
 • Artykuł : "Sukcesywna dostawa wodomierzy statycznych i mechanicznych wraz nakładkami do radiowego odczytu do pomiaru zimnej wody na rok 2023" stworzono dnia: 2022-09-28 09:12 przez: Paulina Kłaczek
 • Strona : "Ewidencje, rejestry, archiwa" zmieniono dnia: 2022-04-26 10:35 przez: Paulina Kłaczek
 • Strona : "Ewidencje, rejestry, archiwa" stworzono dnia: 2022-04-26 10:31 przez: Paulina Kłaczek
 • Strona : "Dane kontaktowe" zmieniono dnia: 2022-04-26 10:22 przez: Paulina Kłaczek
 • Strona : "Dane kontaktowe" zmieniono dnia: 2022-04-26 10:19 przez: Paulina Kłaczek
 • Strona : "Instrukcja obsługi" zmieniono dnia: 2022-04-26 10:15 przez: Paulina Kłaczek