BIP Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.

Historia zmian

 • Artykuł : "Wykonanie awaryjnej naprawy wodociągu DN200 stal w DK94 w Wieszowie" zmieniono dnia: 2024-06-13 10:18 przez: Sebastian Globisz
 • Artykuł : "Zakup i dostawa rur wodociągowych na potrzeby inwestycji prowadzonych przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Zbrosławicach w roku 2024" zmieniono dnia: 2024-06-12 09:10 przez: Sebastian Globisz
 • Artykuł : "Zakup i dostawa rur wodociągowych na potrzeby inwestycji prowadzonych przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Zbrosławicach w roku 2024" stworzono dnia: 2024-05-29 14:19 przez: Sebastian Globisz
 • Artykuł : "Wykonanie awaryjnej naprawy wodociągu DN200 stal w DK94 w Wieszowie" stworzono dnia: 2024-05-29 14:17 przez: Sebastian Globisz
 • Artykuł : "Sukcesywna wymiana, przebudowa, budowa przyłączy wodociągowych nie stanowiących własności Spółki na rok 2024" zmieniono dnia: 2024-04-18 12:03 przez: Sebastian Globisz
 • Artykuł : "Sukcesywna wymiana, przebudowa, budowa przyłączy wodociągowych nie stanowiących własności Spółki na rok 2024" stworzono dnia: 2024-04-09 11:04 przez: Sebastian Globisz
 • Artykuł : "Sukcesywna dostawa materiałów do usuwania awarii, remontu i zadań inwestycyjnych sieci wodociągowej na rok 2024" zmieniono dnia: 2024-01-19 12:34 przez: Sebastian Globisz
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ POJAZDÓW GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO SP. Z O. O." zmieniono dnia: 2024-01-19 12:27 przez: Sebastian Globisz
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ POJAZDÓW GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO SP. Z O. O." zmieniono dnia: 2024-01-19 12:18 przez: Sebastian Globisz
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ POJAZDÓW GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO SP. Z O. O." zmieniono dnia: 2024-01-09 13:37 przez: Sebastian Globisz
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ POJAZDÓW GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO SP. Z O. O." zmieniono dnia: 2024-01-09 13:35 przez: Sebastian Globisz
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ POJAZDÓW GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO SP. Z O. O." zmieniono dnia: 2024-01-09 13:30 przez: Sebastian Globisz
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ POJAZDÓW GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO SP. Z O. O." zmieniono dnia: 2024-01-09 13:28 przez: Sebastian Globisz
 • Artykuł : "Sukcesywna dostawa materiałów do usuwania awarii, remontu i zadań inwestycyjnych sieci wodociągowej na rok 2024" stworzono dnia: 2023-12-28 14:38 przez: Sebastian Globisz
 • Strona : "Dokumenty do pobrania" zmieniono dnia: 2023-11-17 14:28 przez: Sebastian Globisz
 • Strona : "Dokumenty do pobrania" zmieniono dnia: 2023-11-17 14:26 przez: Sebastian Globisz
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ POJAZDÓW GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO SP. Z O. O." zmieniono dnia: 2023-11-17 10:35 przez: Sebastian Globisz
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ POJAZDÓW GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO SP. Z O. O." stworzono dnia: 2023-11-06 14:36 przez: Sebastian Globisz
 • Artykuł : "Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obiekcie technologicznym Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Zbrosławicach tj. Centralnej Oczyszczalni Ścieków Przezchlebiu zgodnie z opracowanym PFU" zmieniono dnia: 2023-07-27 13:33 przez: Sebastian Globisz
 • Artykuł : "Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obiekcie technologicznym Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Zbrosławicach tj. Centralnej Oczyszczalni Ścieków Przezchlebiu zgodnie z opracowanym PFU" stworzono dnia: 2023-07-27 13:31 przez: Sebastian Globisz
 • Strona : "Strona główna" zmieniono dnia: 2023-07-26 12:24 przez: Sebastian Globisz
 • Strona : "Informacje o Spółce" zmieniono dnia: 2023-07-26 12:20 przez: Sebastian Globisz
 • Strona : "Załatwianie spraw" zmieniono dnia: 2023-07-26 12:17 przez: Sebastian Globisz
 • Strona : "Pracownicy i komórki organizacyjne" zmieniono dnia: 2023-07-26 12:14 przez: Sebastian Globisz
 • Strona : "Struktura właścicielska" zmieniono dnia: 2023-07-26 12:10 przez: Sebastian Globisz
 • Artykuł : "Mikroinstalacje fotowoltaiczne na obiektach technologicznych Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Zbrosławicach" zmieniono dnia: 2023-06-23 08:56 przez: Sebastian Globisz
 • Artykuł : "Mikroinstalacje fotowoltaiczne na obiektach technologicznych Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Zbrosławicach" zmieniono dnia: 2023-06-22 07:35 przez: Sebastian Globisz
 • Artykuł : "Mikroinstalacje fotowoltaiczne na obiektach technologicznych Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Zbrosławicach" zmieniono dnia: 2023-06-21 11:18 przez: Sebastian Globisz
 • Artykuł : "Mikroinstalacje fotowoltaiczne na obiektach technologicznych Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Zbrosławicach" stworzono dnia: 2023-06-02 13:56 przez: Sebastian Globisz
 • Artykuł : "Zakup i dostawa rur wodociągowych na potrzeby inwestycji prowadzonych przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Zbrosławicach w roku 2023" zmieniono dnia: 2023-05-23 15:26 przez: Sebastian Globisz