BIP Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.

Historia zmian

 • Artykuł : "Sukcesywna dostawa wodomierzy statycznych i mechanicznych wraz nakładkami do radiowego odczytu do pomiaru zimnej wody na rok 2021" zmieniono dnia: 2021-01-15 11:20 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych na rok 2021" zmieniono dnia: 2021-01-15 11:20 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Sukcesywna dostawa materiałów do usuwania awarii, remontu i zadań inwestycyjnych sieci wodociągowej na rok 2021" zmieniono dnia: 2021-01-15 11:20 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Zakup i dostawę oleju napędowego dla Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Zbrosławicach na okres od 01.01.2021 – 30.12.2021" zmieniono dnia: 2021-01-15 11:20 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Przebudowa i rozbudowa SUW wraz z budową zbiornika retencyjnego i zbiornika na popłuczyny w Miedarach przy ul. 1-go Maja, na działkach o numerach ewidencyjnych 464/4 i 111” – część elektryczna i technologiczna oraz automatyka" zmieniono dnia: 2021-01-15 11:20 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z realizacji usług świadczonych przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. z siedzibą w Zbrosławicach z terenu gminy Zbrosławice w roku 2021" zmieniono dnia: 2020-12-31 08:36 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z realizacji usług świadczonych przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. z siedzibą w Zbrosławicach z terenu gminy Zbrosławice w roku 2021" zmieniono dnia: 2020-12-29 11:04 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Zakup i dostawę oleju napędowego dla Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Zbrosławicach na okres od 01.01.2021 – 30.12.2021" zmieniono dnia: 2020-12-29 09:49 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z realizacji usług świadczonych przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. z siedzibą w Zbrosławicach z terenu gminy Zbrosławice w roku 2021" zmieniono dnia: 2020-12-29 09:48 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z realizacji usług świadczonych przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. z siedzibą w Zbrosławicach z terenu gminy Zbrosławice w roku 2021" zmieniono dnia: 2020-12-29 09:15 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z realizacji usług świadczonych przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. z siedzibą w Zbrosławicach z terenu gminy Zbrosławice w roku 2021" stworzono dnia: 2020-12-18 12:36 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Sukcesywna wymiana, przebudowa, budowa przyłączy wodociągowych nie stanowiących własności Spółki na rok 2021" stworzono dnia: 2020-12-17 11:31 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Sukcesywna dostawa wodomierzy statycznych i mechanicznych wraz nakładkami do radiowego odczytu do pomiaru zimnej wody na rok 2021" stworzono dnia: 2020-12-15 15:05 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych na rok 2021" stworzono dnia: 2020-12-15 14:22 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Zakup i dostawę oleju napędowego dla Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Zbrosławicach na okres od 01.01.2021 – 30.12.2021" zmieniono dnia: 2020-12-11 08:40 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Zakup i dostawę oleju napędowego dla Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Zbrosławicach na okres od 01.01.2021 – 30.12.2021" zmieniono dnia: 2020-12-09 11:58 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Sukcesywna dostawa materiałów do usuwania awarii, remontu i zadań inwestycyjnych sieci wodociągowej na rok 2021" stworzono dnia: 2020-12-01 13:15 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Zakup i dostawę oleju napędowego dla Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Zbrosławicach na okres od 01.01.2021 – 30.12.2021" zmieniono dnia: 2020-11-27 13:30 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Zakup i dostawę oleju napędowego dla Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Zbrosławicach na okres od 01.01.2021 – 30.12.2021" stworzono dnia: 2020-11-19 12:11 przez: Dariusz Nastula
 • Strona : "Pracownicy i komórki organizacyjne" zmieniono dnia: 2020-09-22 08:50 przez: Dariusz Nastula
 • Strona : "Pracownicy i komórki organizacyjne" zmieniono dnia: 2020-09-22 08:48 przez: Dariusz Nastula
 • Strona : "Informacje o Spółce" zmieniono dnia: 2020-09-22 08:47 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Ogłoszenie o sprzedaży majątku spółki: Koparko-Ładowarka 3CX SITEMASTER" zmieniono dnia: 2020-08-07 18:55 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Ogłoszenie o sprzedaży majątku spółki: Koparko-Ładowarka 3CX SITEMASTER" zmieniono dnia: 2020-08-07 09:39 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Ogłoszenie o sprzedaży majątku spółki: Koparko-Ładowarka 3CX SITEMASTER" zmieniono dnia: 2020-08-07 09:39 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Ogłoszenie o sprzedaży majątku spółki: Koparko-Ładowarka 3CX SITEMASTER" stworzono dnia: 2020-08-07 09:38 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Zakup i dostawa kruszywa dolomitowego na potrzeby inwestycji prowadzonych przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Zbrosławicach" zmieniono dnia: 2020-07-29 11:23 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Zakup i dostawa kruszywa dolomitowego na potrzeby inwestycji prowadzonych przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Zbrosławicach" zmieniono dnia: 2020-07-29 07:25 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Przebudowa i rozbudowa SUW wraz z budową zbiornika retencyjnego i zbiornika na popłuczyny w Miedarach przy ul. 1-go Maja, na działkach o numerach ewidencyjnych 464/4 i 111” – część elektryczna i technologiczna oraz automatyka" zmieniono dnia: 2020-07-17 12:08 przez: Dariusz Nastula
 • Artykuł : "Zakup i dostawa kruszywa dolomitowego na potrzeby inwestycji prowadzonych przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Zbrosławicach" zmieniono dnia: 2020-07-14 10:06 przez: Dariusz Nastula