BIP Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.


Wyłącznym udziałowcem Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o jest Gmina Zbrosławice, która znajduje się w posiadaniu 100% udziałów o łącznej wartości 34 002 000,00 zł.


ORGANY SPÓŁKI:

Zarząd Spółki
Rada Nadzorcza