BIP Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.

Schemat Organizacyjny GZK Sp. z o.o.

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW 
RADA NADZORCZA 
ZARZĄD
PREZES
 
Dyrektor Techniczny
Kierownik Działu Wodociągowego
Kierownik Oczyszczalni
Pracownicy

Kierownik Działu Remontowego i Komunalnego
Zastępca Kierownika Działu Remontowego i Komunalnego
Pracownicy

Główny Księgowy - Kierownik Działu Organizacyjno-Finansowego
Obsługa
Magazynier Informatyk
Pracownicy