BIP Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.


- Dział Organizacyjno - Finansowy:

    Główny Księgowy: Agnieszka Czepelak-Durlej, tel. 32 233 70 74

    Windykacja należności: Monika Zdrzałek, tel: 32 233 70 74

- Kadry:

    Starszy Specjalista ds. Pracowniczych i Administracji:

    Małgorzata Knitel, tel. 32 233 70 74

- Obsługa Klienta i Kasa:

    - Obsługa w zakresie zawierania umów oraz rozliczeń za dostawę wody oraz odprowadzenie ścieków

    Dorota Frączek, tel. 32 233 70 74

    - Obsługa w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych:

    Agata Lis, tel. 32 233 70 74

    Kasa, tel: 32 233 70 74

 

- Dział Remontowy i Komunalny:

    Kierownik Działu Remontowego i Komunalnego:
    Rafał Wojcik, tel: 600 291 009

    Zastępca Kierownika Działu Remontowego i Komunalnego:
    Sebastian Globisz, tel: 507 154 074

- Dział Wodociągów:

    Kierownik Oddziału Wodociągowego:
    Tomasz Trafiał, tel: 600 677 396

    Obsługa klienta:
    Ewa Krafczyk, tel: 32 233 70 92

- Dział Kanalizacji:

    Kierownik Oddziału Kanalizacji:
    Sebastian Krafczyk, tel: 512 428 427