BIP Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.

Aktualnie nie posiadamy wolnych miejsc pracy. Nabór na wolne stanowiska będzie ogłaszany w Biuletynie Informacji Publicznej.