BIP Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.

Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej GZK Sp.z o.o.

Paulina Kłaczek nr tel. +48 32 233 70 74
e-mail: redakcjaBIP@gzkzbroslawice.pl