BIP Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.


- Zarząd Spółki: 

Prezes Zarządu: Rafał Barszcz

- Rada Nadzorcza:

Agata Wengerska
Łukasz Zarzycki
Grzegorz Mazur