BIP Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.

Godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku – od godz. 700 do godz. 1500

 

Kasa czynna:

od poniedziałku do piątku – od godz. 700 do godz. 1430

 

Płatności można dokonywać przelewem na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy Tarn.Góry O/Zbrosławice 17 8463 0005 2002 0020 1322 0001
 

Dokumenty papierowe mogą być doręczane do Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. za pośrednictwem:

  • poczty na adres:

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
42-674 Zbrosławice, ul. Oświęcimska 6

  • pocztą elektroniczną:

biuro@gzkzbroslawice.pl

  • bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta

    Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o., ul. Oświęcimska 6 w godzinach pracy jednostki.
     

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Prezes GZK przyjmuje interesantów w każdą środę w godzinach od 1400 do 1530 lub po telefonicznym umówieniu się na spotkanie.