BIP Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.

Informacje nieudostępnione w Biuletynie

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej należy wniosek dostarczyć osobiście lub pocztą elektroniczną do Biura Obsługi Klienta GZK Sp. z o.o. w Zbrosławicach.