BIP Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.


- Dział Organizacyjno - Finansowy:

    Główny Księgowy: Agnieszka Czepelak-Durlej, tel. 515 918 283

    Windykacja należności: Monika Zdrzałek, tel: 32 41 11 135 wew. 2

- Kadry:

   Agata Lis, tel: 32 41 11 135 wew. 2

- Obsługa Klienta i Kasa:

    - Obsługa w zakresie zawierania umów oraz rozliczeń za dostawę wody oraz odprowadzenie ścieków

    Dorota Frączek, tel: 32 41 11 135 wew. 1

    - Obsługa w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych:

   Monika Anikiel, tel: 32 41 11 135 wew. 2

   Joanna Oremek, tel: 32 41 11 135 wew. 2

    Kasa, tel: 32 41 11 135 wew. 2

- Dział Remontowy i Komunalny:

    Kierownik Działu Remontowego i Komunalnego:
    Rafał Wojcik, tel: 600 291 009

    Zastępca Kierownika Działu Remontowego i Komunalnego:
    Sebastian Globisz, tel: 507 154 074

- Dział Wodociągów:

    Kierownik Oddziału Wodociągowego:
    Tomasz Trafiał, tel: 600 677 396

    Obsługa klienta:
    Ewa Krafczyk, tel: tel: 32 41 11 135 wew. 1

- Dział Kanalizacji:

    Kierownik Oddziału Kanalizacji:
    Sebastian Krafczyk, tel: 512 428 427