BIP Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.

Ewidencje, rejestry, archiwa

1) Rejestr pracowników i byłych pracowników.
2) Rejestr korespondencji wpływającej i wychodzącej ze Spółki.
3) Rejestr przeprowadzonych postępowań przetargowych (zamówienia publiczne i niepubliczne).
4) Archiwum zakładowe
5) Rejestr odbiorców usług w zakresie rozliczeń za dostawę wody i odbiór ścieków.
6) Rejestr dokumentacji organów Spółki.
7) Rejestr umów